Beter zicht op verschillen tussen aantallen windturbines op kansrijke locaties nodig

LEKSTROOM – De provincie Utrecht onderzocht kansrijke locaties voor nieuwe windparken. Die verschillende kansrijke locaties die zijn onderzocht verschillen behoorlijk in aantallen windturbines. Voor een goede milieuvergelijking van de alternatieven is een betere duiding van de verschillen nodig. Dat zegt de Commissie voor milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de provincie dat 7 mei werd uitgebracht. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud van het digitale milieueffectrapport van de provincie te beoordelen.

De provincie Utrecht wil om het energiedoel van 2,4 Terawattuur in 2030 te halen een groter aandeel windenergie ten opzichte van de huidige plannen. De provincie onderzoekt daarom welke locaties in de provincie geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Voor toekomstige besluitvorming hierover heeft de provincie een milieueffectrapport opgesteld.

Meer duidelijkheid nodig
De Commissie MER vindt het rapport van de Provincie, het digitale milieueffectrapport, een goed rapport voor een herijking van de regionale energiestrategieën, en ook voor de locatieonderbouwing voor projectbesluiten. Het rapport geeft met interactieve kaarten op hoofdlijnen een goed milieubeeld van de onderzoeksgebieden. Er is nog wel meer duidelijkheid nodig over enkele belangrijke onderdelen.

Verschillen in aantallen
Zo verschillen de bekeken locaties voor windparken behoorlijk qua aantallen windturbines. De reden van deze verschillen is niet beschreven. Ook is niet duidelijk hoe dit doorwerkt in de beoordeling van milieugevolgen. Verder mist een analyse van de risico’s voor kwetsbare vogels en vleermuizen. Dit is wel nodig voor het realiseren van de plannen.

Werelderfgoed Limes
Commissie adviseert verder nadrukkelijk om de betreffende kansrijke windenergiegebieden te beoordelen op de kernkwaliteiten van het landschap, en specifiek beter in te gaan op werelderfgoed de Limes.

Advies Commissie MER
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas over te gaan tot verdere besluitvorming. De provincie heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen. De provincie zet haar onderzoeken naar kansrijke windturbinelocaties voort.

Foto van windmolens. foto: Rene van den Brandt

 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn