Debat over parkeerplaatsen bij bestemmingsplan Plein 10 en 10a

Het bestemmingsplan voor plein 10 en 10a in het Oude Dorp in Houten zou naar verwachting maar kort besproken worden. In de RTG, de voorbereidende vergadering, was duidelijk geworden dat de meeste partijen konden instemmen met het plan om op die adressen betaalbare woningen te realiseren en de parkeerplaats aan de Prins Bernhardweg daar achter opnieuw in te richten. De VVD kwam echter met een amendement over de breedte van parkeerplaatsen waarover toch even gedebatteerd werd.

Drie partijen hadden in de RTG aangegeven nog het woord te willen voeren over het plan in de raadsvergadering. Natúúrlijk Houten, mevrouw Lambermont, zei blij te zijn dat de historische gevel behouden blijft, maar vroeg aandacht voor Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer. “Waarom is er niet voor proefsluiven gekozen.” Ze wees er op dat er mogelijk archeologisch waardevolle dingen te vinden zijn. Ze was blij dat de werkgroep wel bij het afgraven aanwezig mocht zijn. De heer De Heer van het CDA sloot zich aan bij Natúúrlijk Houten. Hij vroeg ook aandacht voor de oude reliëfs van het vroegere Rabobankgebouw. Wethouder Frowijn gaf aan dat ze bewaard worden op de gemeentewerf voor mogelijk een nieuwe bestemming.

Parkeerplaatsen
De VVD gaf aan het een mooi plan te vinden, maar wilde even puntjes op de i zetten zoals mevrouw Verbeek zei. Ze diende een amendement in om de breedte van de parkeerplaatsen met tien centimeter te verbreden. Dit met het oog op de toekomst en steeds breder wordende auto’s. Staman (D66) zei dat wanneer de breedte wordt gewijzigd er iets minder parkeerplaatsen zouden komen en alles opnieuw moest worden ingetekend inclusief de lantaarnpalen. Dubbink van de PvdA gaf aan dat er al een tekort aan parkeerplaatsen is. Susan van Erp (GL) sprak zich uit voor het vasthouden aan de huidige breedte en het geplande aantal parkeer plaatsen. Wethouder Molenaar gaf aan dat ze van mening is dat het voorliggende ontwerp voldeed en ontraadde het amendement. Het amendement werd in stemming gebracht en verworpen. VVD en CDA stemden voor, de rest tegen. Het bestemmingsplan werd unaniem vastgesteld.

foto’s: René van den Brandt

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn