Gemeente: met Houten Hub investeren in vraag naar woningen en taakstelling asielopvang

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) zet voor het plan Houten Hub in op een evenwichtige samenstelling van de bewonersgroepen. Bij de toewijzing van de sociale huurwoningen stelt het college voor om voorrang te geven aan 150 voornamelijk Houtense jongeren en starters. En aan mensen met een maatschappelijke en economische binding met Houten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken bij de politie, brandweer, in het onderwijs of in de zorg. De groep van 175 mensen in het deel van Houten Hub dat wordt verzorgd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal vooral bestaan uit statushouders (mensen met een verblijfsvergunning), mogelijk aangevuld met kansrijke asielzoekers. Het COA heeft dit toegezegd. Hiermee komt het college tegemoet aan één van de wensen van inwoners.

Deze week heeft het college een gewijzigd voorstel gedaan aan de gemeenteraad om het plan voor Houten Hub in Houten-Oost verder uit te werken. De inbreng vanuit de verkennende participatiefase wordt gebruikt bij het uitwerken van verschillende deelplannen. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat in het raadsvoorstel ook staat dat het college de raad vraagt om het college de opdracht te geven om de restopgave vanuit de spreidingswet, ca. 169 asielzoekers, nader in te vullen.

Samen wonen, samen werken, samen leven
De gemeente geeft aan dat Houten Hub een antwoord is op een aantal grote en ingewikkelde vraagstukken waar de gemeente Houten voor staat. Het project levert een extra bijdrage aan het oplossen van het grote tekort aan betaalbare woningen naast de verplichte opvang van asielzoekers volgens de Spreidingswet. Daarnaast hebben drie maatschappelijke organisaties -Voedselbank, DoorGeefLuik en KrachtFabriek- een nieuw onderkomen nodig. Doordat zij verhuizen naar Houten Hub komt ruimte vrij om nieuwe huizen te bouwen op hun huidige locatie. In het voorstel voor Houten Hub komen wonen, werken, integreren en ondersteuning van verschillende doelgroepen samen. De lokale maatschappelijke organisaties spelen in het plan een essentiële rol in de verbinding van bewoners met de rest van Houten.

Zorgen, steun en ideeën meenemen in uitwerking
Wethouder Daan Vermeulen: “Het college heeft vertrouwen in de kracht van Houten om Houten Hub te laten slagen. We erkennen dat er zorgen en vragen over het plan zijn. Ook zien we steun en concrete ideeën voor Houten Hub. Alle reacties en gevoelens nemen we uiterst serieus. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, zullen we met die reacties en gevoelens bij de verdere uitwerking zoveel mogelijk rekening proberen te houden. Ik ben ervan overtuigd dat het onderbrengen van de verschillende groepen in Houten Hub er juist voor zorgt dat iedereen zich snel thuis voelt in Houten. Samen kunnen we deze uitdaging aan.”

Uitwerkingsplannen voor deze locatie
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een opdracht te geven om verschillende uitwerkingsplannen te maken. Het gaat dan om:
Een verkeersplan. Het verkeersplan biedt een kans om de nu reeds ervaren knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren;
Een communityplan voor goed contact tussen bewoners, omwonenden en inwoners van Houten zodat Houten Hub een onderdeel wordt van de Houtense samenleving;
Een inrichtingsplan waarbij de locatie wordt ingericht volgens het Houtens DNA;
Een veiligheidsplan.
Ook bij de uitwerking van deze plannen zal de gemeente inwoners en organisaties vragen om mee te blijven denken en mee te doen. Verder wil het college afspraken maken met woningcorporatie Woonin en het COA over een evenwichtige samenstelling van bewoners in de flexwoningen.

Hoe gaat de besluitvorming?
Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan de besluitvorming is er weer een informatieronde van de gemeenteraad in de vorm van een rondetafelgesprek (RTG). Hier kunnen inwoners/belanghebbenden inspreken. Het RTG is op 23 mei a.s. Aanmelden kan via de griffie van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de gemeenteraadsvergadering van 13 juni a.s.

 

 

 

 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn