Gemeenteraadsfracties spreken afkeuring uit over bedreiging

Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers. Verschillen van mening kunnen en mogen altijd bestaan, maar het debat dient altijd gevoerd te worden met wederzijds respect en met eerbiediging voor elkaars persoonlijke levenssfeer.

De gemeenteraad is zich er terdege van bewust dat de besluitvorming over de Houten Hub zowel voor- als tegenstanders bezig houdt. De gemeenteraad en het college streven naar zorgvuldige besluitvorming over de Houten Hub. Het staat alle inwoners van Houten vrij om hun mening onder de aandacht te brengen. Het college van B&W doet voorstellen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad besluit, ook over de Houten Hub. Het is de gemeenteraad die de eindverantwoordelijkheid heeft als hoogste orgaan in de gemeente. De fractievoorzitters vinden het belangrijk om deze helderheid in het proces te benadrukken.

Het bericht werd namens de gemeenteraadsfracties via de Griffie van de gemeenteraad van de gemeente Houten verspreid.

Het college van burgemeester en wethouders reageerde op verzoek met de volgende verklaring: ”Het college waardeert de verklaring van de gezamenlijke raadsfracties zeer. Het is goed dat de partijen in de raad duidelijk stelling nemen tegen bedreiging, dat ze pleiten voor wederzijds respect – óók in gevallen waarin mensen van mening verschillen – en dat ze onderstrepen hoe het democratisch besluitvormingsproces verloopt.”

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn