Lintjesregen 2024: Negentien inwoners van Houten koninklijk onderscheiden

Twintig personen hebben tijdens de Lintjesregen in Houten dit jaar, vrijdag 26 april 2024, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Negentien van hen wonen in de gemeente Houten, een gedecoreerde woont in Langbroek.

YouTube player

De decorandussen ontvingen de versierselen die bij hun onderscheiding horen tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater Aan de Slinger. Burgemeester Isabella reikte de lintjes uit. Eén gedecoreerde zal het lintje een dag later ontvangen, tijdens de bijeenkomst voor gedecoreerden.

Gedecoreerden gemeente Houten 2024

• P.C. (Nel) Arp-Jansen (76), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1960 – 2013: Mantelzorger voor haar moeder

– 2001 – heden: Vrijwilliger Houtens Erf

 

• L.L.A. (Liesbeth) Aveling (68), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1966 – 2000 Secretaris medezeggenschapsraad, eerste Montessorischool

– 1988 – 1993 Bestuurslid Stichting ’t Kikkertje kinderopvang

– 1988 – 2000 bestuurslid Jeugdorkest Nieuwegein

– 2005 – 2017 Team scholengroep, Amnesty International Houten

– 2012 – 2017 Voorzitter bestuur, Kunst om de Hoek

– 2015 – 2018 Initiatiefnemer Taalspeelgroep

– 2017 – heden Secretaris Cultuurtafel Houten

– 2017 – heden Vrijwilliger en aanvrager burgerinitiatief Aan de Slinger

 

• J.H. (Harry) Blume (72), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Betaald

– 1973 – 1978 Leerkracht & schoolhoofd 3e Marnixschool

– 1978 – 2007 Algemeen directeur 4 basisscholen in Utrecht

– 1989 – 2003 Hoofddocent Scheidegger opleidingen

– 2007 – 2012 Voorzitter CNV Schoolleiders, bestuurslid Christelijke Centrale van Onderwijs- en

Overheidspersoneel (CCOOP)

– 2012 – 2015 Interim manager scholengroep PCOU Willibrord

– 2018 Interim-directeur Anne Frankschool, Epe

Vrijwillig

– 1973 – 1979 Secretaris, vereniging van diaconaal werkers

– 1974 – 1980 Hoofd presentatie ziekenomroep DZO, Zeist

– 1987 – 2009 Initiatiefnemer & organisator, Stichting Gemengd Goed (studiereizen)

– 1998 – 2002 Lid beoordelingscommissie Fonds Sociale Integratie gemeente Utrecht

– 2002 – 2006 Fractievoorzitter CDA Houten

– 2007 – 2015 Voorzitter bestuur CDA afdeling Houten

– 2009 – 2011 Kerndocent bestuursraad academie

– 2013 – 2017 Voorzitter, Stichting Buitenwereld Houten

– 2013 – 2019 Begeleider Examens SPO

– 2014 – heden Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Al Amal, Utrecht

– 2015 – heden Voorzitter Korfbalvereniging Synergo, Utrecht

– 2020 – heden Voorzitter bestuur Stichting Duurzaam Vervoer Houten

 

• T. (Tanny) van Boven (87), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1992 – 2022 Vrijwilliger AxionContinu, organisatie voor wonen, zorg en revalidatie

 

• J.G.H. (Hans) van Dijk (71), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 2005 – heden Coördinator/projectleider restauratie en onderhouden gebouwen RK Parochie

Paus Johannes XXIII

– 2016 – heden Chauffeur Zorgspectrum

– 2018 – heden vrijwilliger Energierijk Houten

 

• A.J. (Adrie) van Emmerik (80), Tull en ‘t Waal

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1990 – heden vrijwilliger bij de RK kerk Schalkwijk H Michaël

– 2010 – 2023 Organisator Klikvakantie

– 2012 – 2016 Initiatiefnemer samen eten Zonnebloem/senioren Schalkwijk

 

• H. (Henk) van Garderen (59), ‘t Goy

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1998 – heden Diverse functies o.a. voorzitter vv ’t Goy

– 1997 – 2011 Lid van de raad van Elf Carnavalsvereniging de Laetste Stuyver

– 2020 – 2022 Mede-initiatiefnemer van Stichting Mooi ’t Goy

 

• K. (Kirsten) Giethoorn-Kas (55), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 2005 – heden Initiatiefnemer Friendship Foundation; coördinator projecten in Oost Sri Lanka

 

• A.J.C.M. (Anton) Goes (82), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– Tijdbestek onbekend: bestuurder en voorzitter NFO

– 2001 – heden Lid Lions Club

– 2001 – heden Begeleider rouwdiensten RK kerk Houten

– 2017 – heden Sponsor Voedselbank

– 2019 – heden Chauffeur AutoMaatje

– 2020 – heden Adviseur Ons Dorpje Overeind, Schalkwijk

 

• J.H.J. (Johan) van der Gun (75), Schalkwijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– Onbekend – heden Participatie woningbouwprojecten gemeente Houten

– 1967 – Onbekend Voorzitter Katholieke Plattelands Jongeren

– 1977 – onbekend Coach en trainer volleybalvereniging Taurus

– 1986 – onbekend Voorzitter schoolbestuur St. Michielschool Schalkwijk

– 2008 – 2013 Ontwikkelen starterswoningen De Griend Schalkwijk

– 2013 – heden Voorzitter-secretaris en rondleider, Stichting Honswijk–Everdingen

– 2014 – heden Controle en onderhoud Klompenpad, Schalkwijk

– 2015 – heden O.a. organiseren Open Monumentendagen Historische Kring Tussen Rijn en Lek

– 2016 – 2023 Meedenkend adviseur bij restauratie en verduurzaming Fort Honswijk

– 2017 – heden Coördinator Voedselbank Houten

– 2020 – heden Bestuurslid Raad van Toezicht Stichting Fort Honswijk

 

• A.W.M. (Ton) van der Ham (75), Houten*

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1977 – 1981 Oprichter/voorzitter PvdA-afdeling Houten

– 2007 – 2015 Voorzitter Houtense Skate en Schaatsvereniging HSSV

– 2012 – 2014 Oprichter/voorzitter Leerlingenraad Houtens Muziek Collectief

– 2014 – 2022 Secretaris bestuur Houtens Muziek Collectief

– 2015 – 2021 Oprichter/voorzitter Orkestcommissie Symfonisch Blazers Ensemble (SBE)

*de heer Van der Ham ontvangt de onderscheiding op 27 april 2024

 

• N.A.W. (Nico) van den Heuvel (81), Schalkwijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Betaald

– 1956 – 2017 Eigenaar winkel Nico van den Heuvel, Schalkwijk

Vrijwillig

– 1974 – 2001 Sponsor Tour de Schalkwijk

– 1984 – 2023 Vrijwilliger UMC Utrecht

– 2018 – heden Vrijwilliger RK kerk Schalkwijk

 

• H.C. (Hein) van den Hoogen (68), Schalkwijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Betaald

– Onderwijzer H. Familieschool en directeur RK Basisschool De Vlinder in Houten

Vrijwillig

– 1992 – 1997 Trainer en starter minivolleybalgroep voor kinderen tot 12 jaar, Schalkwijk

– 2000 – heden Lid Avondwake werkgroep

– 2015 – heden Bestuurslid 4 mei comité Schalkwijk

– 2019 – heden Trainer en lid Cool Moves Volley

– 2019 – heden Kampbegeleider Cool Moves Volley

 

• I.A.J.M. (Imelda) van der Meer-Straathof (59), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2002 – heden: Penningmeester/secretaris Wereldwinkel Houten

 

• J.A. (Jan) Mol (70), Houten

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Betaald

– 1984 – 2022 Senior onderzoeker en universitair hoofddocent Universiteit Utrecht

Vrijwillig

– 1985- heden Organist/teamleider NGK De Lichtboog

– 1986 – 1998 Bestuurslid vereniging voor Christelijk voortgezet onderwijs regio Utrecht

– 1994 – 2010 Ouderling/diaken NGK De Lichtboog

– 1999 – 2000 Reisleider diaconale jongerenreis naar Roemenië NGK De Lichtboog

– 2001 – 2004 Reisleider bootreizen, recreatie lichamelijk gehandicapten

– 2008 – 2009 Reisleider Diaconale Jongerenreis naar Albanië NGK De Lichtboog

– 2017 – 2020 Voorzitter Thuisfrontcommissie Rob Timmerman

– 2017 – heden Bestuurslid patiëntenorganisatie Hematon

– 2019 – heden Lid raad van advies KWF Kankerbestrijding

 

• T.G.A. (Theo) van Oostveen (76), Langbroek

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1983 – heden Actief lid en bestuurslid (1993–1996) van ondernemersvereniging Industrieel

Kontakt Houten (IKH)

– 1990 – heden Mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen

Houten (SBBH)

– 2004 – heden Vrijwilliger en bestuurslid Rotary Houten

– 2011 – heden Vrijwilliger Hospice Kromme Rijnstreek Houten

 

• C.H. (Corrie) Sturkenboom-de Git (83), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– Onbekend Vrijwilliger bedevaarten Kevelaer, senioren pastoraat Bisdom Utrecht

– 1971 – 1977 Mede-oprichter Katholiek Vrouwengilde KVG Houten

– 1973 – 1990 Mede-oprichter Kursus Project Houten

– 1977 – 1989 Vrijwilliger en assistent geestelijk verzorger RK Parochie OLV Ten Hemelopneming

– 1994 – 2008 Seniorenpastoraat, Aartsbisdom Utrecht

– 1995 – 1998 Parochiemedewerkster OLV Ten Hemelopneming

– 1998 – 2003 Raadslid VVD

– 2005 – Heden Voorganger RK Parochie Houten

 

• J.G.M. (Jacqueline) Theunissen (65), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 2000 – heden Bestuurslid en actief lid Milieu Werkgroep Houten

– 2001 – heden Lid diverse werkgroepen en gremia RK kerk te Houten

– 2008 – heden Collectant Amnesty International

– 2018 – heden Oprichter en actief lid Buurtmoestuin de Velduil

– 2021 – heden Vrijwilliger Voedselbank Houten

 

• T. (Theo) van Vliet (70), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1968 – 1990 Verschillende rollen binnen het vrijwilligerswerk van COV Desto

– 1994 – 2019 Vrijwilliger VV ’t Goy

– 2014 – heden Rondleider en lid van de coördinatie commissie rondleiders, Het Gilde Utrecht

 

• J. (Jurrie) de Vos (70), Tull en ‘t Waal

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1977 – heden Kerkrentmeester, kerkgemeenschap de Rank, Nieuwegein

– 1991 – 1991 Voorzitter schoolbestuur School met de Bijbel

– 1991 – heden Voorzitter, coördinator, deskundige, Stichting Menno van Coehoorn

– 2000 – heden Bestuurslid Zangvereniging de Brulboei

– 2012 – heden Voorzitter Stichting sociaal-cultureel centrum ’t Gebouw, Tull en ‘t Waal

– 2014 – heden Coördinator/grillmeester/weldoener OPA Tull en ’t Waal (oud papier actie)

foto: René van den Brandt

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Nieuws voortaan ook via onze app?

DOWNLOAD ONZE APP

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het nieuws in je regio, download dan onze nieuwsapp.
 Naast het laatste nieuws ook veel andere nuttige zaken.
Luister naar onze radio, bekijk onze video’s en nog veel meer.

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn