Politieke partijen presenteren manifest informele zorg; Hoe blijven we zorgen voor elkaar?

De zorgvraag neemt toe, ook in Houten. Om de professionele zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, is het meer dan ooit nodig de verbinding te zoeken met de informele zorg. Niet ter vervanging maar als aanvulling en versterking van elkaar. Op 23 april 2024 boden SGP-Houten, D66 Houten, Natúúrlijk Houten, CDA Houten en Houten Anders! gezamenlijk een manifest over informele zorg aan het college aan. Dit manifest is het resultaat van een in januari gehouden gespreksavond over ‘informele zorg’. Wethouder Rosa Molenaar nam het manifest namens het college in ontvangst. Ze zei toe het mee te nemen in het beleid van de Sociale Koers. Lauren Zwemer van de SGP en Willy Boersma van het CDA voerden het woord namens de aanbieders van het manifest.

Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet als hun beroep doen en er dus ook niet voor betaald worden. Ze helpen omdat ze een persoonlijke band hebben met de cliënt of bewoner, uit liefde, vriendschap of vanuit een idealistische inzet. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en vrijwilligers van organisaties zoals Handje Helpen, Buurtgezinnen, de Wakkere Akker etc.

De genoemde partijen wilden weten: ‘Hoe overbrug je het gat tussen formele en informele zorg?’ De avond werd ingeleid door Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg aan Windesheim Hogeschool. In totaal waren er ruim 35 vertegenwoordigers van meer dan 22 initiatieven aanwezig. Willy Boersma van het CDA vertelde Omroep Lekstroom dat ze de gespreksavond erg inspirerend had gevonden, zo met al die verschillende mensen en zorginitiatieven. “Iedereen voelt de verantwoordelijkheid om samen te werken. Vanuit de vraag van degene die de zorg nodig heeft. We gaven elkaar heel veel mee. Ik geef graag wat voorbeelden. Het Sociaal Team in de gemeente Houten benoemt dat regels niet altijd aansluiten op de praktijk. Hoe herkenbaar is dat. We willen graag experimenteerruimte zodat de regels niet in de weg zitten van kwalitatief goede zorg. De Wakkere Akker heeft in Houten al 10 jaar ervaring met informele zorg in de wijken benadrukt het belang van elkaar ontmoeten als buurtbewoners, het belang van korte lijntjes met de professionele zorg en zo min mogelijk zorgaanbieders in de wijk.”

Heb lef en houd het simpel
Het manifest informele zorg roept op tot vrij baan voor de informele zorginitiatieven. ‘Geef de zorginitiatieven ruimte en mogelijkheden: zowel fysieke ruimte als speelruimte in regels en richtlijnen’. Heb lef en houd het simpel! Met het aanboren van het potentieel in de informele zorg, heeft zowel de formele zorg, de informele zorg, als de zorgvrager zoveel te winnen.

Werk samen in wijken
Het is van belang dat je elkaar in de wijken kent en de verbinding aangaat. Met minder zorgaanbieders per wijk, is het eenvoudiger samenwerken tussen de formele en de informele zorgpartijen.

Kansen
“Zorg is de basis van het bestaan, niet alleen een taak, maar een essentieel onderdeel van wie we zijn en hoe we met elkaar verbonden zijn: ‘iedereen zorgt’ “, aldus Kitty Jurrius. En: “De vergrijzing is niet alleen een bedreiging, maar biedt ook vrijwilligerskracht”. Deze constateringen bieden een stevige basis voor het versterken van informele zorg.

Ga aan de slag
De ondertekenaars roepen het college op om niet alleen ruimte te bieden, maar uitdrukkelijk ook de regie te pakken om de verbinding tussen formele en informele zorg te faciliteren. Houten heeft zoveel sociale kracht te bieden: ga aan de slag.

foto’s René van den Brandt

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Hier kan uw banner staan

Meer nieuws

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn

Stuur een bericht aan de radiostudio

Ik heb en vraag of verzoek

Ja, ik wil vrijwilliger worden bij omroep Lekstroom

Stuur mij een intake formulier

video
play-sharp-fill

ik heb een

TIP voor de redactie

bel of mail mij gerust als er nog vragen zijn